Arhive: Portfolios

Mašina je namenjena za izradu distancera za mreže sa raznim visinama. Mašina je automatska, sve žice vuče sa kalema, ima dupli korak varenja I radi dva distancera u isto vreme.

Read more

Mašina je automatska, uzdužne i poprečne žice vuče sa kalema.

Read more

Automatska mašina za izradu uzengija od hladno ili toplo valjane žice. Motorizovano uvlačenje žice, sistem za predispravljanje, sistem za vuču žise pogonjen elektro servo motorom...

Read more

Mašina za izradu armaturnih mreža, koristi uzdužne žice iz šipke, poprečne žice sa kalema, sa prevrtačem. Koristi se za varenje armaturnih mreža sa rastojanjem uzdužnih žica 100mm i 150mm, sa rastojanjem poprečnih žica od 50mm do 250mm i prečnikom varene žice od 4mm do 10mm.

Read more

Mašina za izradu armaturnih mreža, koristi uzdužne žice iz šipke, poprečne žice sa kalema, bez prevrtača. Koristi se za varenje armaturnih mreža sa rastojanjem uzdužnih žica 150mm i 200mm, sa rastojanjem poprečnih žica od 50mm do 250mm i prečnikom varene žice od 4mm do 8mm.

Read more

Mašina za izradu armaturnih mreža, koristi uzdužne i poprečne žice iz šipke, sa prevrtačem. Koristi se za varenje armaturnih mreža sa rastojanjem uzdužnih žica 100mm i 150mm, sa rastojanjem poprečnih žica od 50mm do 250mm i prečnikom varene žice od 4mm do 10mm.

Read more

Mašina za izradu namenskih mreža, koristi uzdužne i poprečne žice iz šipke. Koristi se za varenje mreža sa rastojanjem uzdužnih žica od 50mm do 100mm, sa rastojanjem poprečnih žica od 20mm do 50mm i prečnikom varene žice od 2mm do 5mm.

Read more

Mašina je namenjena za izradu armaturnih mreža u rolni, širine od 2000 mm do 2400mm, sa rastojanjem uzdužnih žica 100 i 200 mm, rastojanjem poprečnih žica od 50 do 250 mm i prečnikom varene žice od 3 do 5 mm. Dužina rolne od 20m do 50m.

Read more

Mašina je namenjena za izradu binor nosača sa visinama od 90 do 200 mm, korakom 200mm, prečnikom uzdužnih žica od 6 do 10mm i prečnikom dijagonalnih žica od 4 do 6mm.

Read more

Mašina za kalibrisanje (provlačenje) žice kroz matricu od tvrdog metala prilikom čega se smanjuje prečnik i povećavaju mehanička svojstva žice.

Read more
Top