Kategorije proizvoda: Varilačke mašine

Mašina može da vari dve poprečne žice sa gornje i donje strane uzdužnih žica tako da prevrtač mreže nije potreban.

Read more

Mašina je automatska, uzdužne i poprečne žice vuče sa kalema.

Read more

Mašina za izradu armaturnih mreža, koristi uzdužne žice iz šipke, poprečne žice sa kalema, sa prevrtačem. Koristi se za varenje armaturnih mreža sa rastojanjem uzdužnih žica 100mm i 150mm, sa rastojanjem poprečnih žica od 50mm do 250mm i prečnikom varene žice od 4mm do 10mm.

Read more

Mašina za izradu armaturnih mreža, koristi uzdužne žice iz šipke, poprečne žice sa kalema, bez prevrtača. Koristi se za varenje armaturnih mreža sa rastojanjem uzdužnih žica 150mm i 200mm, sa rastojanjem poprečnih žica od 50mm do 250mm i prečnikom varene žice od 4mm do 8mm.

Read more

Mašina za izradu armaturnih mreža, koristi uzdužne i poprečne žice iz šipke, sa prevrtačem. Koristi se za varenje armaturnih mreža sa rastojanjem uzdužnih žica 100mm i 150mm, sa rastojanjem poprečnih žica od 50mm do 250mm i prečnikom varene žice od 4mm do 10mm.

Read more

Mašina za izradu namenskih mreža, koristi uzdužne i poprečne žice iz šipke. Koristi se za varenje mreža sa rastojanjem uzdužnih žica od 50mm do 100mm, sa rastojanjem poprečnih žica od 20mm do 50mm i prečnikom varene žice od 2mm do 5mm.

Read more

Mašina je namenjena za izradu armaturnih mreža u rolni, širine od 2000 mm do 2400mm, sa rastojanjem uzdužnih žica 100 i 200 mm, rastojanjem poprečnih žica od 50 do 250 mm i prečnikom varene žice od 3 do 5 mm. Dužina rolne od 20m do 50m.

Read more
Top