Kategorije proizvoda: Mašina za distancere

Mašina je namenjena za izradu distancera za mreže sa raznim visinama. Mašina je automatska, sve žice vuče sa kalema, ima dupli korak varenja I radi dva distancera u isto vreme.

Read more
Top