Kategorije proizvoda: Kalibrator

Mašina za kalibrisanje (provlačenje) žice kroz matricu od tvrdog metala prilikom čega se smanjuje prečnik i povećavaju mehanička svojstva žice.

Read more

Mašina za kalibrisanje (provlačenje) žice kroz matricu od tvrdog metala prilikom čega se smanjuje prečnik i povećavaju mehanička svojstva žice.

Read more
Top